Tuesday, October 26, 2021

Casharka 51aad ee Kitaabka Anwaarul Masaalik Ee Arlaadi Radio

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Asharky 51aad ee Kitaabky Anwaarul Masaalik Ee Arlaathi Raathiyow. https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/623875671980159

Casharka 50aad ee Kitaabka Anwaarul Masaalik Ee Arlaadi Radio

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Asharky 50aad ee Kitaabky Anwaarul Masaalik Ee Arlaathi Raathiyow. https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/962294591016539

Casharka 40aad ee Kitaabka Abuu Sujaac Ee Arlaadi Radio.

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Asharky 40aad ee Kitaabky Abuu Sujaac Ee Arlaathi Raathiyow. https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/3105407856410036

Casharka 49aad ee Kitaabka Anwaarul Masaalik Ee Arlaadi Radio

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Asharky 49aad ee Kitaabky Anwaarul Masaalik Ee Arlaathi Raathiyow. https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/364758742100360

Casharka 48aad ee Kitaabka Anwaarul Masaalik Ee Arlaadi Radio

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Asharky 48aad ee Kitaabky Anwaarul Masaalik Ee Arlaathi Raathiyow. https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/235896665241095

Casharka 47aad ee Kitaabka Anwaarul Masaalik Ee Arlaadio.

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Casharka 46aad ee Kitaabka Anwaarul Masaalik Ee Arlaathi Raathiyow. https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/168842988775819

Casharka 46aad ee Kitaabka Anwaarul Masaalik Ee Arlaadi Radio

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Casharka 46aad ee Kitaabka Anwaarul Masaalik Ee Arlaathi Raathiyow. https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/941404723250900

Casharka 45aad ee Kitaabka Anwaarul Masaalik Ee Arlaadi Radio

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Asharky 45aad ee Kitaabky Anwaarul Masaalik Ee Arlaathi Raathiyow. https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/610766316775767

Casharka 44aad ee Kitaabka Anwaarul Masaalik Ee Arlaadi Radio

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Asharky 44aad ee Kitaabky Anwaarul Masaalik Ee Arlaathi Raathiyow. https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/1030988121090590

Casharka 43aad ee Kitaabka Anwaarul Masaalik Ee Arlaadi Radio

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Asharky 43aad ee Kitaabky Anwaarul Masaalik Ee Arlaathi Raathiyow. https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/382865733573395