Saturday, September 24, 2022

Casharka 110aad Ee Kitaabka Jawaahir bukhaari Ee Arlaadi Radio.

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Asharky 110aad Ee Kitaabky Jawaahir bukhaari Ee Arlaathi Raathiyow. https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/401678945282016

Casharka 109aad Ee Kitaabka Jawaahir bukhaari Ee Arlaadi Radio.

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Asharky 109aad Ee Kitaabky Jawaahir bukhaari Ee Arlaathi Raathiyow. https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/586022929928885

Casharka 108aad Ee Kitaabka Jawaahir bukhaari Ee Arlaadi Radio.

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Asharky 108aad Ee Kitaabky Jawaahir bukhaari Ee Arlaathi Raathiyow https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/453327836772401

Casharka 107aad Ee Kitaabka Jawaahir bukhaari Ee Arlaadi Radio.

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Asharky 107aad Ee Kitaabky Jawaahir bukhaari Ee Arlaathi Raathiyow. https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/784656709468123

Casharka 106aad Ee Kitaabka Jawaahir bukhaari Ee Arlaadi Radio.

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Asharky 106aad Ee Kitaabky Jawaahir bukhaari Ee Arlaathi Raathiyow. https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/792756938439262

Casharka 105aad Ee Kitaabka Jawaahir bukhaari Ee Arlaadi Radio.

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Asharky 105aad Ee Kitaabky Jawaahir bukhaari Ee Arlaathi Raathiyow. https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/824910385528548

Casharka 103aad Ee Kitaabka Jawaahir bukhaari Ee Arlaadi Radio.

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Asharky 103aad Ee Kitaabky Jawaahir bukhaari Ee Arlaathi Raathiyow. https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/601102741699217

Casharka 102aad Ee Kitaabka Jawaahir bukhaari Ee Arlaadi Radio.

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Asharky 102aad Ee Kitaabky Jawaahir bukhaari Ee Arlaathi Raathiyow. https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/5276609339102097

Casharka 101aad Ee Kitaabka Jawaahir bukhaari Ee Arlaadi Radio.

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Asharky 101aad Ee Kitaabky Jawaahir bukhaari Ee Arlaathi Raathiyow. https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/1468126313703358

Casharka 100aad Ee Kitaabka Jawaahir bukhaari Ee Arlaadi Radio.

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Asharky 100aad Ee Kitaabky Jawaahir bukhaari Ee Arlaathi Raathiyow. https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/1157868115164503