Monday, January 30, 2023

Casharka 124aad Ee Kitaabka Tajriidu sariix Ee Arlaadi Radio.

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Asharky 124aad Ee Kitaabky Tajriidu sariix Ee Arlaathi Raathiyow. https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/568928278175967

Casharka 122aad Ee Kitaabka Tajriidu sariix Ee Arlaadi Radio.

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Asharky 122aad Ee Kitaabky Tajriidu sariix Ee Arlaathi Raathiyow. https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/1910687805961620

Casharka 121aad Ee Kitaabka Tajriidu sariix Ee Arlaadi Radio.

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Asharky 121aad Ee Kitaabky Tajriidu sariix Ee Arlaathi Raathiyow. https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/6163519803712221

Casharka 120aad Ee Kitaabka Tajriidu sariix Ee Arlaadi Radio.

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Asharky 120aad Ee Kitaabky Tajriidu sariix Ee Arlaathi Raathiyow. https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/560918105939783

Casharka 119aad Ee Kitaabka Tajriidu sariix Ee Arlaadi Radio.

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Asharky 119aad Ee Kitaabky Tajriidu sariix Ee Arlaathi Raathiyow. https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/1108476549821287

Casharka 118aad Ee Kitaabka Tajriidu sariix Ee Arlaadi Radio.

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Asharky 118aad Ee Kitaabky Tajriidu sariix Ee Arlaathi Raathiyow. https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/1145617809455772

Casharka 117aad Ee Kitaabka Tajriidu sariix Ee Arlaadi Radio.

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Asharky 117aad Ee Kitaabky Tajriidu sariix Ee Arlaathi Raathiyow. https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/869947444229015

Casharka 116aad Ee Kitaabka Tajriidu sariix Ee Arlaadi Radio.

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Asharky 116aad Ee Kitaabky Tajriidu sariix Ee Arlaathi Raathiyow. https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/1297996464079358

Casharka 115aad Ee Kitaabka Tajriidu sariix Ee Arlaadi Radio.

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Asharky 115aad Ee Kitaabky Tajriidu sariix Ee Arlaathi Raathiyow. https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/458784589640008

Casharka 114aad Ee Kitaabka Tajriidu sariix Ee Arlaadi Radio.

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Asharky 114aad Ee Kitaabky Tajriidu sariix Ee Arlaathi Raathiyow. https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/1330315874467246