Wednesday, August 17, 2022

Barnaamijka Bariido Ee Arlaadi Radio.

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Barnaamijky Bariithy Ee Arlaathi Raathiyow Waliba ha jeethiyey Abdyqaadir...

Barnaamijka Tiknoolijiyada Ee Arlaadi Radio

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Barnaamijky Tiknoolyjithy Ee Arlaathi Raathiyow Waliba ha jeethiyey Bishaar Mayow Muktaar https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/837261834105616

Barnaamijka Ganacsiga Ee Arlaadi Radio.

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Barnaamijky Gana’syghy Ee Arlaathi Raathiyow Waliba ha jeethiyey Siid...

Barnaamijka Bariido Ee Arlaadi Radio.

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Barnaamijky Bariithy Ee Arlaathi Raathiyow Waliba ha jeethiyey Mahamed Huseyng Faliir https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/1490985638015012

Barnaamijka Beeraha iyo Xoolaha Ee Arlaadi Radio

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Barnaamijky Beero i Hoolo Ee Arlaathi Raathiyow Waliba ha...

Barnaamijka Haweenka Ee Arlaadi Radio

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Barnaamijky Hangraabty Ee Arlaathi Raathiyow Waliba ha jeethiyaase Rahmy...

Barnaamijka Bariido Ee Arlaadi Radio.

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Barnaamijky Bariithy Ee Arlaathi Raathiyow Waliba ha jeethiyey Mahamed...

Barnaamijka Afka dhaqanka iyo Suugaanta Ee Arlaadi Radio

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Barnaamijky Afky dhaqhyng i Sakaanty Ee Arlaathi Raathiyow Waliba...

Barnaamijka Bariido Ee Arlaadi Radio

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Barnaamijky Bariithy Ee Arlaathi Raathiyow Waliba ha jeethiyey Bishaar...

Barnaamij Gaar ah Oo Ku Saabsan Maalinta Dhalinyarada Adduunka Ee Arlaadi Radio.

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Barnaamij Goony eh O ky saabsing Geeki Barbaarty Aduungky...