Tuesday, October 26, 2021

Barnaamijka Beeraha Ee Arlaadi Radio

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Barnaamijky Beeroo i Hoolo Ee Arlaathi Raathiyow Waliba ha...

Barnaamij Gaar ah Qeybta Labaad Ee Ku Saabsan Ahmiyada ay leedahay Ilaalinta Deegaanka Ee...

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Barnaamij goony e oo ky saabsing Qiibty Lamaad Ahmydy ye...

Barnaamijka Haweenka Ee Arlaadi Radio

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Barnaamijky Hangraabty Ee Arlaathi Raathiyow Waliba ha jeethiyey Rahmy...

Barnaamijka Bariido Ee Arlaadi Radio

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Barnaamijky Bariithy Ee Arlaathi Raathiyow Waliba ha jeethiyaase Mariing...

Barnaamijka Taariikhda Dunida ee Arlaadi Radio

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Barnaamijky Taarigty Aduungky Ee Arlaathi Raathiyow Waliba ha jeethiyey...

Barnaamij Gaar ah Qeybta Labaad Ee Ku Saabsan Ahmiyada ay leedahay Ilaalinta Deegaanka Ee...

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Barnaamij goony e oo ky saabsing Qiibty Lamaad Ahmydy...

Barnaamijka Afka dhaqanka iyo Suugaanta Ee Arlaadi Radio

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Barnaamijky Afky dhaqanky iyo Sakaanty Ee Arlaathi Raathiyow. https://www.facebook.com/ArlaadiRadio/videos/585468422721239

Barnaamijka Bariido Ee Arlaadi Radio

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Barnaamijky Bariithy Ee Arlaathi Raathiyow Waliba ha jeethiyaase Rahmy...

Barnaamij Gaar ah Qeybta Labaad Ee Ku Saabsan Ahmiyada ay leedahay Ilaalinta Deegaanka Ee...

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Barnaamij goony e oo ky saabsing Qiibty Lamaad Ahmydy...

Barnaamijka Caafimaadka Ee Arlaadi Radio

Baydhowy( Raathiyow Arlaathi) Dhamaang dhugunsythiyaalky ii akristiyaalky Raathiyow Arlaathi waliba meelung ha sing ku diraane Barnaamijky Aafymaadky Ee Arlaathi Raathiyow Waliba ha jeethiyaase Mariing...